สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นิคมฯแหลมฉบัง รับฟังความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลง หลัง EIA. เดิมล้าสมัย


นิคมฯ แหลมฉบัง รับฟังความคิดเห็น การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน-สิ่งแวดล้อม หลัง EIA. เดิมล้าสมัย เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยและครอบคลุมในทุกด้าน 

วันนี้ (26 มี.ค. 61) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมีนายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ พร้อมมีประชาชนในพื้นที่แหลมฉบังและใกล้เคียงร่วมประชุมในครั้งนี้ 

สาเหตุที่มีการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้ให้บริการในด้านสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งได้รับมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2531 แล้ว ซึ่งล้าสมัยแล้ว 

โดยปัจจุบันสภาพแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่มีการดำเนินโครงการ ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่ต้องศึกษาและดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงต้องรับฟังความคิดเห็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าวว่า การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบในครั้งนี้ ไม่มีการปรับเปลี่ยน,ไม่มีการขยายพื้นที่เพิ่ม หรือมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นแต่อย่างไร เพียงแต่ที่เคยศึกษาและทำไว้นั้น มีมานานกว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งอาจจะล้าสมัย จึงต้องมีการจัดทำใหม่ให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริง 

ด้านนายสมชาย ปิยะวรสกุล ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง วัตถุประสงค์ การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบในครั้งนี้ เพื่อขอทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายะเอียดโครงการ รวมถึงมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและครอบคลุม


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค