สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี มอบอาคารเรียนและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ร.ร.บ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)


วันนี้ (24 มี.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558 และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,965,000 บาท โดยเป็นอาคาร คสล. 3ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร จัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเรียนเดิมที่มีการชำรุด ทรุดโทรม และพุพังลง รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าด้วยเงินส่วนตัวเป็นจำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงอาคารเรียนและสร้างรั้วโรงเรียนต่อไป โดยการจัดงานในครั้งนี้มีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอบ้านบึง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ผู้นำ ผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค