สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วัฒนธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อส่งเสริมการอ่านและเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย


วันนี้ (29 มี.ค.61) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้หน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จังหวัดชลบุรี และโครงการคัดเลือก เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด 
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบการส่งเสนริมวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดชลบุรี และร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดชลบุรี และร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดชลบุรี 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ห้องสุมดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางละมุง ห้องสุมดประชาชนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม อำเภอพนัสนิคม ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง อำเภอพานทอง โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา อำเภอหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อำเภอเมืองชลบุรี ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ และห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง 
นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด จากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา 1 คน ระดับมัธยมศึกษา 1 คน และระดับอุดมศึกษา 1 คน เพื่อส่งข้อมูลประวัติและผลงานเข้ารับคัดเลือกระดับภาคต่อไป 
และผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงพัสวี น้อยการ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง – เซ็ง พรประภา) และเด็กหญิงสาริศา วาริชา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี และระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายฐิติรัตน์ กองอังการ โรงเรียนเกาะโพธิ์ และเด็กชายทรงศักดิ์ จันพิมาย โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก อันดับ 1 ได้รับการเสนอข้อมูลประวัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือกระดับภาคต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค