สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์


วันนี้ (19  มี.ค. 61) นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิเพื่อมนุษย์ ปีที่5 เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ ห้องเทา ทอง 1 ชั้น2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการดรงแรงเทา ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสุภาพร เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาดจังหวัดชลบุรี คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมการทำความดีตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทำความดีตอบแทนสังคม คาดว่าจะได้รับปริมาณโลหิตไม่น้อยกว่า 10,000,000 ซีซี ซึ่งกองทุนจะมอบให้แก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลนต่อไป
นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริพระชนมพรรษา 66 พรรษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดโครงการ กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิเพื่อมนุษย์ ปีที่5 สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต เพาะปัจจุบันสถิติของผู้บริจาคโลหิตมีน้อยลง แต่มีผู้ต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ต้องประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มาบริจาคโลหิตกันมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยมีมากขึ้น ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง เพราะเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์อย่างแท้จริงต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค