สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี จัดฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น “หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยเส้นหวายเทียม”


ที่ห้องประชุมวชิรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น “หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยเส้นหวายเทียม” ระหว่างวันที่ 19 – 30 มีนาคม 2561 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพ และมีรายได้สูง พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งยังสอดคล้องกับคำขวัญจังหวัดชลบุรี “จักสานดี” อีกด้วย จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจได้รับการฝึกอาชีพ เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพโดยมีทีมงานวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 คน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค