สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่อำเภอศรีราชา ร่วมมอบสิ่งของในวันรวมน้ำใจชาวศรีราชา เพื่อนำไปร่วมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรีและและประเพณีกองข้าว


ที่อาคารศรีราชาประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นางปัทมา วิวัฒน์วานิช ว่าที่นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา พร้อมเหล่าสมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา ร่วมใจกันจัดงานวันร่วมน้ำใจชาวศรีราชา ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรวบรวม น้ำใจ จากสิ่งของและเงินบริจาค ต่าง ๆ ที่ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ชมรม ชุมชน และ ผู้ใจบุญ จากองค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา เพื่อจะได้นำ ไปร่วมในการ จัดกิจกรรม ของ กาชาดจังหวัดชลบุรี ภายในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี และ อีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปออกร้าน กิจกรรมของกาชาดอำเภอศรีราชา ในงานประเพณี วันกองข้าว ศรีราชา ในช่วง เดือนเมษายน ที่จะมาถึง เพื่อนำรายได้จากการออกร้านไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยมี หน่วยงาน ห้างร้านต่าง ๆ นำเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องอุปโภค บริโภค และ เงินมามอบให้ จำนวนมาก ซึ่งหากหน่วยงาน ใด ที่สนใจ จะเข้าร่วมบริจาค สิ่งของ ก็ยังสามารถนำมามอบให้กับทางอำเภอศรีราชา ในวันและเวลาราชการ จนกว่าจะเสร็จสิ้นงานประเพณี
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค