สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รพ.สมเด็จฯ ร่วมกับงานป้องกันฯ เมืองศรีราชา ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง


ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา ได้มีการจัดฝึกอบรมการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง โดยจำลองเหตุการณ์ว่าเกิดเพลิงไหม้บนตึก ตึกสิริกิติ์  ชั้น5โดยมีกลุ่มควันขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้นำถังเคมีดับเพลิงเข้าฉีดพ่นระงับเหตุ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ แต่ไม่สามารถระงับเพลิงที่ลุกไหม้ได้ ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจึงได้แจ้งไปที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีราชานำรถดับเพลิง เข้าระงับเหตุ พร้อมรถกระเช้าเพื่อรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ที่ติดอยู่บนอาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ลำเลียงผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล และแยกผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเป็นระดับต่างๆ โดยมี นายแพทย์วิชาญ  ลือสมบูรณ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง ซึ่งในการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญในการใช้เครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงได้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ รวมทั้งไม่เกิดความตระหนกตกใจหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค