สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สทอภ. ร่วมมือ เยอรมัน ผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทย


วันนี้ (20 มี.ค.61) อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ Mr.Jan Scheer อัครราชทูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยและคณะ เพื่อเยี่ยมชมภารกิจและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนานวัตกรรมอวกาศ การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณจากดาวเทียม การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม ห้องปฏิบัติการ GALAXI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการด้านวัสดุและโครงสร้างการบินและอวกาศ เพื่อส่งเสริมภารกิจนวัตกรรมและ สนับสนุนอุตสาหกรรม การบินและอวกาศด้านการผลิตและซ่อมบำรุงอากาศยาน ห้องปฏิบัติการ SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา ระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน อีกทั้งยังได้ร่วมกันหารือถึงประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในอนาคต

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค