สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระ เปิดโครงการฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำ ประจำปี 2561 ให้แก่เยาวชน


ที่ ศูนย์เยาวชน เทศบาลตำบลบางพระ นายจงรัก สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมว่ายน้ำ และการฝึกทักษะด้านว่ายน้ำประจำปี 2561  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำให้แก่เด็กและเยาวชน ชาวตำบลบางพระที่มีพื้นที่ใกล้ทะเล และแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเด็กและเยาวชนชาวบางพระ ควรมีทักษะการว่ายน้ำ และสามารถเอาตัวรอดในน้ำเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้ พร้อมทั้งสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ได้รู้จักการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย เพื่อร่างกายที่แข็งแรง และยังใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนโดยการว่ายน้ำ แทนการเที่ยวเตร่หรือไปยุ่งกับอบายมุขต่างๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชน สานต่อกับการพัฒนาก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ โดยโครงการการฝึกอบรมว่ายน้ำและการฝึกทักษะด้านว่ายน้ำ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน โดยจะทำการเริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 29 เมษายน ในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15 วัน ในช่วงเวลา 15.00 - 17.00 นาฬิกา


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค