สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษาจำนวนกว่า 1.7พัน คนใน จ.ชลบุรี ร่วมเดินรณรงค์โครงการ “ขับเคลื่อน Safety Thailand จังหวัดชลบุรี”


กลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษาจำนวนกว่า 1.7พัน คนใน จ.ชลบุรี ร่วมเดินรณรงค์โครงการ “ขับเคลื่อน Safety Thailand จังหวัดชลบุรี” เพื่อกระตุ้นเตือน ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการทำงานและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
วันนี้ ( 23 มี.ค.61) นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ขับเคลื่อน Safety Thailand จังหวัดชลบุรี” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ,นายสมภพ มาลีแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานจากภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา จาก 250 แห่ง จำนวน 1,700 คน เข้าร่วมเดินรณรงค์ ระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร โดยบรรยากาศผู้ร่วมเดินรณรงค์ครั้งนี้ ซึ่งแม้สภาพอากาศจะร้อนแต่ก็ทุกภาคส่วนก็ร่วมเดินรณรงค์กันอย่างเป็นระเบียบ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบาย “เมืองไทยปลอดภัยน่าอยู่” ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) จนนำไปสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย( Safety Thailand) เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นหนึ่งในวาระปฏิรูปแรงงานภายใต้นโยบายSafety Thailand เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ทั้งบุคลากรด้านความปลอดภัย ของภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานตรวจความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ระดับเทคนิคชั้นสูง ระดับเทคนิค ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น
ทั้งนี้กิจกรรมเดินรณรงค์ขับเคลื่อน Safety Thailand จังหวัดชลบุรี จัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับ นักเรียน นักศึกษา ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ หน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดการประสบอันตราย อุบัติเหตุจากการทำงาน โรคจากการทำงาน รวมทั้ง ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อกระตุ้นเตือน ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการทำงานและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
วันนี้ ( 23 มี.ค.61) นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ขับเคลื่อน Safety Thailand จังหวัดชลบุรี” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ,นายสมภพ มาลีแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานจากภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา จาก 250 แห่ง จำนวน 1,700 คน เข้าร่วมเดินรณรงค์ ระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร โดยบรรยากาศผู้ร่วมเดินรณรงค์ครั้งนี้ ซึ่งแม้สภาพอากาศจะร้อนแต่ก็ทุกภาคส่วนก็ร่วมเดินรณรงค์กันอย่างเป็นระเบียบ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบาย “เมืองไทยปลอดภัยน่าอยู่” ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) จนนำไปสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย( Safety Thailand) เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นหนึ่งในวาระปฏิรูปแรงงานภายใต้นโยบายSafety Thailand เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ทั้งบุคลากรด้านความปลอดภัย ของภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานตรวจความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ระดับเทคนิคชั้นสูง ระดับเทคนิค ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น
ทั้งนี้กิจกรรมเดินรณรงค์ขับเคลื่อน Safety Thailand จังหวัดชลบุรี จัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับ นักเรียน นักศึกษา ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ หน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดการประสบอันตราย อุบัติเหตุจากการทำงาน โรคจากการทำงาน รวมทั้ง ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค