สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอศรีราชา ร่วมกับโรงเรียนวัดมโนรม จัดงานชุมนุมวงดุริยางค์นักเรียน ครั้งที่ 10


วันนี้ (2 มี.ค.61) ที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดมโนรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายพิชัย เกียรติกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) พร้อมด้วยนายประทีป ปรีชา นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอศรีราชา คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม ร่วมในพิธีเปิดงานชุมนุมวงดุริยางค์นักเรียน ครั้งที่ 10 โดยมีนายมงคล สุวรรณกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม คอยให้การต้อนรับ
นายประทีป ปรีชา นายกสมาคมฯ กล่าวว่า สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอศรีราชา ร่วมกับโรงเรียนวัดมโนรมกำหนดจัดงานชุมนุมดุริยางค์นักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีต่อสาธารณชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรี เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงานชุมนุมวงดุริยางค์ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) โรงเรียนวัดหนองคล้า โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส โรงเรียนบ้านเขาดิน และโรงเรียนบ้านโค้งดารา
นายมงคล สุวรรณกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นงานต่อเนื่องของทางสมาคมฯ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในอำเภอศรีราชา หรืออำเภอใกล้เคียงมาร่วมแสดงความสามารถของนักเรียนด้านดนตรี ซึ่งการจัดงานในแต่ละครั้งเราไม่เน้นเรื่องการแข่งขัน แต่เรามีสนามเรามีพื้นที่ให้นักเรียนที่ในแต่ละโรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีวงดิริยางค์ มาร่วมแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสถานศึกษาที่มีวงดุริยางค์จะได้มีแรงบันดาลใจในการฝึกนักเรียน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่มาเห็นการพัฒนาวงดุริยางค์ของโรงเรียนอื่นๆ ด้วย เชื่อว่าการจัดงานในลักษณะนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยของเรา โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนประถมและโรงเรียนขยายโอกาส ได้มีความรัก มีความชอบในดนตรี และก็สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเกิดความอยากเล่น ก็จะทำให้เราได้มีวงดุริยางค์นักเรียนที่มีการพัฒนาขึ้นเป็นวงโยธวาธิตที่ได้มาตรฐานต่อไป เชื่อว่าจะเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมเยาวชนของเราให้มีความรัก มีระเบียบวินัย โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องนำ

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค