สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ดีเดย์ 1 มี.ค.ท่าเรือแหลมฉบังเปิดใช้ประตู 1 เพื่อระบายการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังอย่างเป็นทางการ


ดีเดย์ 1 มี.ค.ท่าเรือแหลมฉบังเปิดใช้ประตู 1 เพื่อระบายการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังอย่างเป็นทางการ หลังทุ่มงบประมาณ กว่า 1,000 ล้านบาทตามโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง

เรือโทยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เผยว่าตามที่ทางท่าเรือแหลมฉบังจัดทำโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งยกระดับการให้บริการให้สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าได้ที่ 10 - 11 ล้านทีอียูต่อปี สอดรับต่อแผนการพัฒนาท่าเรือในระยะยาว ซึ่งจะใช้งบประมาณ จำนวน 1,036 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทั้งถนน สะพานข้ามแยก และด่านเก็บเงิน โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 ปี 

โดยโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ โครงการบริเวณภายในการท่าเรือ เช่น การขยายถนนเดิมจาก 4 ช่อง เป็น 6 ช่อง โดยเพิ่มฝั่งละ 1 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร งานก่อสร้างสะพานข้ามแยก และงานก่อสร้างอาคารด่านเก็บเงินประตูตรวจสอบสินค้า 1  เพิ่มเติม จำนวน 4 หลัง (14 ช่อง) การก่อสร้างอาคารด่านเก็บเงินประตูตรวจสอบสินค้า 3 เพิ่มเติม จำนวน 2 หลัง (6 ช่อง) 

สำหรับโครงการภายนอกการท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย การขยายถนนเดิมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร งานก่อสร้างสะพานกลับรถ งานก่อสร้างสะพานข้ามแยก และงานติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร โดยทั้งภายใน และภายนอกการท่าเรือ จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 518 วัน ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จแล้ว และได้มีการตรวจรับงานไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่มีบางส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จแล้ว

เรือโทยุทธนา กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้โครงการก่อสร้างต่างๆ เสร็จสมบูรณ์แล้ว เป็นไปตามแบบแปลนและได้มาตรฐานที่วางไว้ โดยในวันที่ 1 มีนาคม นี้ ท่าเรือแหลมฉบังจะเปิดให้ใช้ประตูตรวจสอบสินค้า 1 แบบเต็มรูปแบบ 100 % โดยเปิดให้บริการ ทั้ง 14 ช่อง พร้อมทั้งทำการสำรวจปริมาณและการมาใช้บริการของรถบรรทุกสินค้า และสภาพการจราจร ว่าเป็นอย่างไร

เพื่อนำมาเปรียบเทียบดู ในช่วงที่เปิดประตู 1แล้ว กับสภาพการจราจรที่ยังไม่ได้เปิดใช้ประตู1 เป็นอย่างไรบ้าง สามารถอำนวยการความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้จริงหรือไม่ โดยที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการทั้งหมดได้รับทราบ และได้มาทดลองใช้กันบ้างแล้ว หากโครงการต่างๆ แล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างยั่งยืนต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค