สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สำนักงานชลประทานที่ 9 ชลบุรี ขอความร่วมมือปลุกจิตสำนึก นักท่องเที่ยว ช่วยนำขยะไปทิ้งตามสถานที่ ที่จัดไว้ และ เคารพ กฎระเบียบเมื่อเข้ามาใช้ในสถานที่ราชการ


นายภูษิต พรหมเมศร์ หัวหน้าฝ่าย วิศกรรม โครงการชลประทานชลบุรี เปิดเผยว่า หลังจาก ที่ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก เข้ามาท่องเที่ยวบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ หรือทำกิจกรรม ต่าง ๆ อาทิ การใช้พื้นที่ถ่ายรูปงาน งานแต่ง การออกกำลังกาย และ ปิกนิกของครอบครัว โดยเฉพาะวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ จะมีปริมาณนักท่องเที่ยว มากเป็นพิเศษ ส่งผลให้ การจราจร ภายในสำนักงานติดขัด รถนักท่องเที่ยวจอดกีดขวางการจราจร ไม่เป็นระเบียบ ปริมาณขยะมูลฝอย จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว มากขึ้น จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเองช่วยมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ กฎระเบียบจราจร ให้ไปจอดรถยนต์ ตามที่สำนักงาน กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วย ลานดินบริเวณป้อม ร.ป.ภ. ประตูหลัง ลานจอดรถภายในสำนักงาน และ ลานดินสนามกีฬาฟุตบอล ในส่วนนักท่องเที่ยวที่นำอาหาร และเครื่องดื่ม เข้ามารับประทาน ควรจะนำขยะที่เหลือจากการรับประทาน กลับไปทิ้งที่บ้าน หรือ นำไปทิ้งบริเวณ ถังขยะ ที่ทางสำนักงานเตรียมไว้ อย่ามักง่ายโยนทิ้งลงไปในอ่างเก็บน้ำ หรือ วางไว้ตามสันเขื่อน ซึ่งนักท่องเที่ยวเองควรเคารพ กฎระเบียบของการเข้ามาใช้สถานที่ราชการpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค