สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ จัดกิจกรรมการออกหน่วยสุขภาวะชุมชนเคลื่อนที่ ส่งเสริมให้ชุมชนรอบโรงกลั่นได้ออกกำลังกาย เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค


ค่ำวันนี้ (23 ก.พ.61) นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผย หลังร่วมเปิดกิจกรรมออกหน่วยสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนรอบโรงกลั่น ณ ชุมชนทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ว่า ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์ เพื่อชุมชน ได้ดำเนินโครงการด้านเวชศาสตร์ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชุมชน โดยการจัดโครงการสำรวจสุขภาวะ จัดทำแฟ้มครอบครัว และการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) เพื่อทำให้ทราบสถานะสุขภาพ (Health status) และหาทางแก้ไขปัญหา 
โดยสถานการณ์การเจ็บป่วยส่วนใหญ่คือ การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจขาดเลือด มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และยังก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายต่างๆ โดยสาเหตุของโรคเหล่านี้มาจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ทั้งในเรื่องของการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และความเครียด ดังนั้นทางศูนย์สุขภาพฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพโดยเริ่มจากการดูแลตนเอง และดูแลคนในครอบครัว โดยเริ่มจากการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เราทำได้ด้วยตนเอง โดยหลัก 3 อ. 2 ส. เพื่อช่วยลดการเกิดโรคเรื้อรัง โดยหลัก 3 อ. 2 ส. ที่ควรยึดเป็นหลักปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้ อ.ที่ 1 คือ อาหาร รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ครบทั้ง 5 หมู่ ลดความหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้น้ำมันซ้ำหลายๆ ครั้ง กินอาหารหลากหลายไม่จำเจ อ.ที่ 2 คือ ออกกำลังกาย การออกกำลังกายทำให้แข็งแรง อายุยืน โดยออกกำลังกายครั้งละ 30 นาที และทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วัน อ.ที่ 3 คือ อารมณ์ เลือกวิธีที่ถนัด สนใจ ทำแล้วเพลิดเพลิน ลดความเครียด มีความสุข เช่น ฟังเพลง ร้องเพลง ดูโทรทัศน์ นอนหลับพักผ่อน ปลูกต้นไม้ พูดคุยพบปะกับเพื่อนฝูง ส.ที่ 1 คือ ลดการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ทำให้หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นมะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง ปอดอุดตันเรื้อรัง และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ส.ที่ 2 คือ ลดการดื่มสุรา การดื่มสุราทำให้ความดันโลหิตสูง เกิดโรคหัวใจ เพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นตับอักเสบ ตับแข็ง ทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

นายสาวิตร กล่าวต่อไปอีก สำหรับการจัดกิจกรรมออกหน่วยสุขภาวะชุมชนเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์สุขภาพฯ ได้มีการนำออกกำลังกาย โดยเริ่มจากเพลง คลิปบริหารร่างกาย สำหรับประชาชนทั่วไป  จัดทำโดย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ใช้ในการบริหารร่างกายในระหว่างการทำงาน เพื่ออบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค โดยใช้เพลงที่ศูนย์สุขภาพฯ ได้คิดคำร้อง ทำนอง กันขึ้นมาเอง และในวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวเพลงดังกล่าวพร้อมนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้ชุมชนรอบโรงกลั่นต่อไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค