สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณเยาวชนที่นำชื่อเสียงให้กับประเทศ ด้านกีฬา และนันทนาการ แก่น้องซีดี เจ้าของโดรนเรชซิ่ง


ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการแสดงความยินดีกับน้องซีดี หรือเด็กชายศักรินทร์ คงทน ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการให้สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลสำเร็จ การเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับ สถานศึกษา และท้องถิ่น จากสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อรับคัดเลือกให้รับรางวัลเด็ก และเยาวชนที่นำชื่อเสียงให้กับประเทศ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561 นี้ เพื่อให้เป็นแบบอย่าง และสร้างกำลังใจให้กับเด็ก และเยาวชนซึ่ง เด็กชายศักรินทร์ คงทน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของอำเภอศรีราชา ที่ถูกรับคัดเลือกให้เป็น ผู้ที่ได้รับรางวัล อันทรงคุณค่า นี้ จาก โดยได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ในด้านกีฬา และนันทนาการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเด็กชายศักรินท์ ได้สร้างผลงานการคว้ารางวัลชนะเลิศมากมาย ทั้งระดับประเทศ ระดับเอเชีย และระดับโลก ในการแข่งขันเฮลิคอปเตอร์บังคับ และอากาศยานใบพัดหรือโดรน ในประเภททักษะ ต่าง ๆ มามากมาย ซึ่งมีผู้ปกครองและครอบครัว คอยเป็นผู้สนับสนุน ความตั้งใจของน้อง และดูแลการเรียนการสอน ควบคู่ไปด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค