สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร้องเรียนเรื่องไกด์เถื่อน


พลตรีทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดชลบุรี (ท) ต้อนรับคณะสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย มาร้องเรียนขอให้ตรวจสอบมัคคุเทศก์ต่างชาติ (ไกด์เถื่อน) ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

นายจารุพล เรืองเกตุ ประธานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้นำเจ้าหน้าที่จากสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพเชียงราย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภูเก็ต สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดกระบี่ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดพังงา สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสตูล สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดตรัง สมาคมมัคคุเทศก์ภาษาจีนกลางแห่งประเทศไทย ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนภูเก็ตและชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดชุมพร ประมาณ 200 กว่าคน มาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ตรวจจับมัคคุเทศก์ต่างชาติ (ไกด์เถื่อน) เนื่องจากปัจจุบันได้มีมัคคุเทศก์ต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแบบผิดกฎหมาย ซึ่งอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (มาตรา 50 (1) (ข) ผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (ประกาศท้ายพระราชกฤษฎีกา (34)และผิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองใช้วีซานักท่องเที่ยวแต่เข้ามาทำงาน) นอกจากนี้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ว่าจ้างมัคคุเทศก์คนไทยที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย แต่ให้ไกด์เถื่อนหรือคนต่างชาติเข้ามาทำเพราะไม่ต้องจ่ายค่าจ้างรวมทั้งบริษัทนำเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าในร้านค้าเครือข่ายของตน ทำให้มัคคุเทศก์ไทยตกงานเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาสังคม เศรษฐกิจ อาชญากรรม อีกทั้งทำให้เกิดความเสียต่อความมั่นคงของประเทศอีกด้วย 

พลตรีทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดชลบุรี (ท) กล่าวว่า ในนามของจังหวัดชลบุรี ขอให้มัคคุเทศก์ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานราชการ และการมาหารือครั้งนี้ ทางราชการจะนำเอกสารร้องเรียนร้องทุกข์เสนอให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อแก้ไขปัญหาให้หมดไป 
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค