สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงขึ้นปีใหม่ 2561


ที่ เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน  พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญในช่วงขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นได้ร่วมกันถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นคณะผู้บริหาร และผู้ร่วมงานได้ร่วมรับประทานอาหาร อย่างเป็นกันเอง ซึ่งการที่มีพิธีทำบุญก็เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้มีโอกาส ส่วนร่วมในการทำบุญร่วมกัน สร้างความรักและสามัคคีภายในองค์กร และเสมือนเป็นการเริ่มต้นในสิ่งดีๆที่เป็นมงคล ในการรับปีพุทธศักราชใหม่อีกด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค