สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560


โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าระงับเหตุได้ทัน และสามารถช่วยเหลือตัวเองร่วมถึงผู้อื่นออกมาได้อย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น 

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดย คุณสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิง คุณหฤทัย สุรินทร์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณปวีณา ฤกษ์จารี ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพ ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับกฎหมายการบริการจัดการความปลอดภัย 

โดยมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถเข้าระงับเหตุ รวมถึงสามารถช่วยเหลือตกเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

คุณสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิงโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ได้จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) บริเวณชั้น 2 ของอาคาร เนื่องจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุม และการใช้แผนอพยพ โดยร่วมกับหน่วยงานทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2560 เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในส่วนของการปฏิบัติด้านความปลอดภัย และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ การฝึกซ้อมในครั้งนี้นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค