สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

VMPC ทุ่มกว่า 11 ล้าน ปรับโฉมสวนสาธารณะพร้อมส่งมอบให้เทศบาลเมืองศรีราชา


วันนี้ (15 ธ.ค.60) ที่บริเวณ สวนสาธารณะไนท์สแควร์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด (VMPC) ผู้พัฒนาโครงการ "โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนท์ ศรีราชา" (Oakwood Hotel & Residence SRIRACH) ได้จัดพิธีส่งมอบสวนสาธารณะให้กับเทศบาลเมืองศรีราชา โดยได้รับเกียรติจาก นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา และนายปริญญา เธียรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี.จำกัด ร่วมในพิธีส่งมอบสวนสาธารณะอย่างเป็นทางการ 

นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวว่า เทศบาลเมืองศรีราชามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้การจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงข่ายคมนาคม ระบบขนส่งมวลชนที่สะดวก ทั่วถึง และปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง มีสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มสวนสาธารณะ เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนอย่างเพียงพอ ภายใต้วิสัยทัศน์ " เมืองศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว" ดังนั้น เทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้เดินหน้าพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนทุกคน รวมถึงนักท่องเที่ยวได้สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

" ในฐานะพ่อเมืองศรีราชา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ซึ่งนอกจากพัฒนาโรงแรมโอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนท์ ศรีราชา ให้เป็นแลนด์มาร์คและสถานที่พักแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงรองรับการพักอาศัยของชาวต่างชาติที่มาลงทุนและทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้ว ยังไม่ได้เห็นถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์แห่งนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ที่มาเยี่ยมเยือนศรีราชา โดยหลังจากนี้เทศบาลเมืองศรีราชาจะรับหน้าที่ในการทำนุบำรุงสวนสาธารณะแห่งนี้ให้คงความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และร่มรื่น เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพต่อไป" นายธานี กล่าว 

นายปริญญา เธียรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ทั้งเพื่อขาย และเช่า เจ้าของโครงการโอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา กล่าวว่า เดิมทีสวนสาธารณะไนท์สแควร์เป็นสวนสาธารณะซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของชาวศรีราชามาโดยตลอด และได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ซึ่งบริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายการทำธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบูรณะ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการพบปะสังสรรค์ ออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพที่งดงาม เพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยวของศรีราชา 

" บริษัทฯ ได้พัฒนาสวนสาธารณะดังกล่าวซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่า 2 ไร่ โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 11 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และแบ่งโซนพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย อาทิ ลู่วิ่ง ลานเครื่องเล่นและออกกำลังกาย พร้อมด้วยพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชน และการท่องเที่ยวของศรีราชา โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้ส่งมอบสวนสาธารณะแห่งนี้ให้กับเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับศักราชใหม่ อันจะเป็นประโยชน์โดยรวมสำหรับประชาชนเมืองศรีราชาและผู้ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะแห่งนี้ต่อไป" นายปริญญา กล่าว


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค