สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

หลายภาคส่วนร่วมประชุมเตรียมงานวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี


 ที่ห้องประชุมชั้น2 อำเภอศรีราชา นายนริศ  ปาละกวงศ์ อยุทธยา ปลัดอาวุโส อำเภอศรีราชาเป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ด้วยจังหวัดชลบุรี ได้รับการประสานงานจากทางโรงพยาบาล          มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ซึ่งอาคารดังกล่าวต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นเงิน 6,700 ล้านบาท ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ประมาณ 4,664 ล้านบาท ซึ่งยังขาดอีกประมาณ 2,029 ล้านบาท ทางจังหวัดชลบุรีและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม นี้ โดยคณะนักวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดชลบุรี จะร่วมกันวิ่ง ณ พื้นที่ของตนเองในช่วงเช้า และในช่วง เวลา 14.00 นาฬิกา ตัวแทนคณะนักวิ่งเพื่อสุขภาพการุศลทั้ง 11 อำเภอจะมารวมกันที่ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมกันร่วมวิ่งไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และทำพิธีมอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารให้กับทางโรงพยาบาลต่อไป 

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค