สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดโครงการส่งเสริมดนตรี นาฏศิลป์ MD ครั้งทั่ 1 และโครงการสนุกคิดสนุกกับรีไซเคิล ประจำปีการศึกษา 2560


ที่โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายจิระ  จักกะพาก  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมดนตรี นาฏศิลป์ MD ครั้งทั่ และโครงการสนุกคิดสนุกกับรีไซเคิล  ประจำแการศึกษา 2560     โดยมีนายเอกชัย  สาโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจ ของคณะครูและนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน มีโอกาสเเสดงความสามารถด้านทางดนตรี นาฏศิลป์  และรู้จักวิธีร้องเพลงที่ถูกต้อง  เพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักนำเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการประกวดการแต่งกายที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อการปลูกฝังให้นักเรียน  กล้าแสดงออก  เพิ่มความเชื่อมั่นและเสริมสร้างบุคลิดภาพที่ดีแก่ตนเอง  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสะติด  และ ซึ่งกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค