สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สำนักงานชลประทานที่ 9 นำเรือจัดเก็บวัชพืชขนาดเล็ก จากกรมชล จัดเก็บผักตบชวา ที่กำลังแพร่พันธุ์ ในอ่างเก็บน้ำบางพระ


นายภูษิต พรหมเมศร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน ที่ 9 บางพระชลบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำบางพระปีนี้ มีปริมาณมากกว่าทุกปี เต็มปริมาณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ โดยมีน้ำที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ คูคลอง ไหลเข้าอ่างมากว่าทุกปี ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่มากนำพาเศษวัชพืชจำพวกผักตบชวา ติดตามมาด้วย ทางกรมชลประทานที่ 9 จึงได้รับมอบเรือ จัดเก็บวัชพืช และผักตบชวา มาจากกรมชลประทาน 2 ลำ เพื่อมาทดลองกำจัดวัชพืช และผักตบชวา ที่กำลังแพร่ขยายพันธุ์ และปริมาณ ขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา ครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ ตักเก็บมาแล้วกว่า 6,000 ตัน คิดเป็นเนื้อที่ในการแพร่ขยายพันธุ์มากกว่า 100 ไร่ จากพื้นที่อ่างมากกว่า 8,750 ไร่ คาดว่าจะกำจัดผักตบชวาที่เหลือให้แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งผักตบชวา และ วัชพืชที่ตักขึ้นมา ทางเจ้าหน้าที่จะนำไปตากให้แห้ง และปล่อยให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ หากประชาชนท่านใด หรือกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ สนใจจะนำผักตบชวาที่ตักได้ ทั้งแบบเปียก และแบบแห้ง ไปใช้ประโยชน์ ในการทำเครื่องจักสาน หรือ นำไปเลี้ยงสัตว์ก็สามารถมาติดต่อขอได้ ฟรี ที่ฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน ที่ 9 บางพระชลบุรีpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค