สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ มอบเงินเกือบ 6 ล้านบาท จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ ให้กับกรมชลประทานที่ 9


นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมาทางผู้บริหารไทยออยล์ร่วมเป็นประธานเปิดอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 9 หลัง จากที่ทางกลุ่มไทยออยล์ได้สนับสนุบเงินงบประมาณเกือบ 6 ล้านบาทจัดสร้าง 

โดยที่ผ่านมาทางกลุ่มไทยออยล์ ได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานชลประทานที่ 9 ในเรื่องของการให้บริการใช้น้ำเป็นอย่างดีตลอดมา และในโอกาสที่ทางสำนักงานชลประทานที่ 9 มีความเดือดร้อนในเรื่องของอาคารเอกประสงค์ เนื่องจากมีสภาพเก่าทรุดโทรมและอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้มาใช้บริการได้ ทางผู้บริหารของกลุ่มไทยออยล์ หลังทราบเรื่องจึงได้อนุมัติเงินประมาณในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวขึ้นเพื่อมาทดแทนอาคารหลังเดิม พร้อมทั้งลานกีฬาอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่มาผู้ใช้งาน พร้อมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางสำนักงานฯ ทั้งนี้ทางพนักงาน และลูกหลาน รวมทั้งประชาชนที่อยู่โดยรอบสำนักงานได้มีลานกีฬาใช้ในการออกกำลังกาย เป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และสุขภาพที่ดี  

ทั้งนี้ ทางกลุ่มไทยออยล์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาคารหลังดังกล่าว เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่ดีระหว่างสำนักงานชลประทานที่ 9 กับทางกลุ่มไทยออยล์ ในอนาคตต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค