สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนศรีราชาเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ฟ้า-แดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560


วันนี้ (28 ธ.ค.60) ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ฟ้า-แดงเกมส์ โดยมีขบวนพาเหรดของนักกีฬาทั้ง 5 สี ได้แก่สีเขียว สีแดง สีฟ้า สีเหลือง และสีม่วง เข้าสู่สนามอย่างสวยงาม จากนั้นนายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรลักษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน โดยมีนายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคีของนักเรียนในทุกระดับชั้น ซึ่งในการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน กีฑาประเภทลู่ การประกวดขบวนพาเหรด  กองเชียร์ และผู้นำเชียร์  ซึ่งในครั้งนี้ได้มีคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค