สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อำเภอศรีราชาแจ้งกำหนดการรับสิ่งของพระราชทานผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในส่วนที่เหลือ


นายอภิชาต คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา เปิดเผยว่า อำเภอศรีราชาได้รับมอบและกำลังจัดเตรียมสิ่งของพระราชทาน ให้กับผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ อีกกว่า 5,000 ชุด พร้อม ส่งมอบให้กับ ผู้มาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในส่วนของภูมิภาค อำเภอศรีราชา ในส่วนที่เหลือ โดยกำหนดให้ผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ตั้งแต่ หมายเลข 5,291 – 6,000 ได้สิทธิ์ รับมอบสิ่งของพระราชทาน ก่อนในวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา ส่วนผู้ลงทะเบียนจิตอาสา ท่านอื่น ๆ ที่เหลือ ตั้งแต่ 6,001 ขึ้นไป ให้มารับสิ่งของพระราชทานได้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 นาฬิกา โดยให้นำต้นขั้วใบสมัครจิตอาสาที่มีหมายเลขจิตอาสา หรือบัตรประชาชนของท่าน มาแสดงตนเพื่อของรับคิว ในการรับสิ่งของพระราชทาน ด้วย หากท่านใดที่ติดภารกิจ หรือไม่สามารถ เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานได้ในวันดังกล่าว ก็สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ที่ สำนักงานทะเบียนอำเภอศรีราชา ในวันและเวลาราชการ ในวันถัดไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค