สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาเปิดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยก้าวสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560


ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยก้าวสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นมรดกไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาศิลปวัฒนธรรมสืบไป อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนได้ภาคภูมิใจ ในการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบไทยย้อนยุค เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานเปิดโอกาสให้นักเรียน ในสายชั้นต่าง ๆ ออกบูทกิจกรรม นิทรรศการ การละเล่น และแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย ต่าง ๆ พร้อมทั้งการเปิดตลาดนัดขนมไทย ให้นักเรียน และผู้ปกครองจับจ่าย เลือกซื้อขนมไทย ในอดีต ที่หารับประทาน ยากในปัจจุบันpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค