สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เอสโซ่ ศรีราชา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา นร.ในพื้นที่ เกือบ 1.3 ล้านบาท


เอสโซ่ ศรีราชา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา และพนักงาน" แก่นักเรียนในเขต อ.ศรีราชา รวมเป็นเงิน 1,296,000 บาท
วันนี้ (24 พ.ย.60) นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศีกษา "กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงาน" ประจำปี 2560 แก่นักเรียนในเขตอำเภอศรีราชา จำนวน 445 ทุน รวมเป็นเงิน 1,296,000 บาท พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงกลั่นน่ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน และมีหัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานทางการศึกษา, และผู้บริหารของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เข้าร่วม
สำหรับกองทุนการศึกษา "โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา" ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคต และได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2560 พนักงาน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาได้ถึง 445 ทุน โดยแบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 179 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 358,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 126 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 378,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา จำนวน 140 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 560,000 บาท รวมยอดเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,296,000 บาท
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค