สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการประชุมสมาคมสวนสัตว์โลก World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) ครั้งที่ 73 ปี 2561 ณ ประเทศไทย


นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ นำคณะ ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ ประกอบด้วย นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ /นายสุริยา แสงพงค์ รอง ผอ.อสส / นายบริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผอ.สำนักอนุรักษ์ วิจัยฯ และ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมประชุม สมาคมสวนสัตว์โลก World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) ครั้งที่ 72 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 280 สวนสัตว์ทั่วโลก  จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งที่ 73 ปี 2561 ณ ประเทศไทย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค