สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จังหวัดชลบุรี ร่วม ม.บูรพาและวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดคอนเสิร์ต เพลงเพื่อพ่อ


จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ม.บูรพา และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดคอนเสิร์ต “เพลงเพื่อพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รวม 15 บทเพลง

ค่ำวันนี้ (10 ต.ค.60) จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดคอนเสิร์ต “เพลงเพื่อพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม ธำรง บัวศรี โดยมี ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี, ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, ข้าราชการพลเรือน, ทหาร, ตำรวจ, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดชลบุรี (YEC) คณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะผู้บริหาร, คณาจารย์, บุคลากร, นิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ และประชาชน จ.ชลบุรี เข้ารวมกว่า 300 คน

โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมงาน ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และด้วยความจงรักภักดี ก่อนร่วมกันรับฟังบทเพลง “เพลงเพื่อพ่อ” โดยมีบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงที่แต่งเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมจำนวน 15 บทเพลง ผ่านการขับร้องโดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, พล.ท. ดร.สิงห์ทอง หมีทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน กอรมน., ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, นายชิงชัย โชติแสง อัยการจังหวัดชลบุรี นางสิริลดา คุณปลื้ม, น.ส.รุ่งนภา เจริญราษฎร์ ตัวแทนนิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, ตัวแทนนิสิตโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ตัวแทนศิษย์เก่าและนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และตัวแทนภาคประชาชน, นักเรียนจากโรงเรียนชลกันยานุกูล, บริษัท ผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชาชน จ.ชลบุรี

และในช่วงสุดท้ายผู้ร่วมงานทุกคน ยังร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการยืนสงบนิ่ง ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ภายในงานยังมีหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, บริษัท, ห้างร้าน รวมทั้งนิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมออกร้านอาหารเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานฟรี กว่า 30 ซุ้ม
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค