สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอศรีราชา หมายเลขที่ 1 – 790 เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อม รับฟังการชี้แจ้งแนวทางปฏิบัติหน้าที่ ภายในงานพิธี กลุ่มต่าง ๆ


วันนี้ (11 ต.ค.60) ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย พร้อมเป็นตัวแทนนำสิ่งของพระราชทาน จำนวน 790 ชุด ส่งมอบให้กับ ผู้มาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในส่วนของภูมิภาค อำเภอศรีราชา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ตั้งแต่หมายเลข 1- 790 ได้สิทธิ์รับมอบสิ่งของพระราชทานก่อนท่านอื่นๆ
นอกจากนั้น ยังได้เชิญผู้ลงทะเบียนจิตอาสางานเฉพาะกิจทั้งหมดกว่า 10,000 คน ในกลุ่มงานเป็นประเภทต่าง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน แบ่งแยกออกไปเป็นกลุ่มต่างๆ โดยทางอำเภอศรีราชาได้จัดสถานที่กระจายกลุ่มแบ่งภารกิจออกเป็น 3 แห่ง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา รับฟังงานจิตอาสาดอกไม้จันทน์ จิตอาสาประชาสัมพันธ์ จิตอาสาการโยธา และจิตอาสาบริการประชาชน กลุ่มที่ 2 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอศรีราชา รับฟังงานจิตอาสาทางการแพทย์ และกลุ่มที่ 3 โรงเรียนศรีราชา รับฟังจิตอาสางานขนส่งเพื่อความปลอดภัย จิตอาสางานรักษาความปลอดภัย และจิตอาสางานจราจร ซึ่งผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสางานเฉพาะกิจ ในแต่ละประเภท จะรับมอบหมายหน้าที่แตกต่างกันไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค