สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รพ.สมเด็จฯ จัดแสดงพระราชกรณียกิจในหลวง ร.๙ บนกำแพงหน้าโรงพยาบาล


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดแสดงพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงพยาบาล บริเวณกำแพงด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปมาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้จัดให้มีการจัดแสดงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปมาได้ร่วมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน ที่บริเวณกำแพงด้านหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โดยเหตุที่พระองค์ ทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ นับเป็นคุณูปการ อาทิ เมื่อปี 2497 เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเงิน ต่อเติมปีก “ตึกพระพันวัสสา” ปี 2500 ทรงพระราชทานเงินสร้างเรือนพักนางพยาบาล นอกจากนี้ยังพระราชทานนามอาคารต่างๆ ของโรงพยาบาล และยังเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารต่างๆ อึก 4 ครั้ง คือ วันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2507 ทรงเปิดตึกศรีสังวาลย์ และตึกจงกลนีอุทิศ วันที่ 7 กรกฏาคม พุทธศักราช 2508 ทรงเปิดตึกศรีสวรินทิรา วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2511 ทรงเปิดตึกบรมราชเทวีและ วันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2514 ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตึกอัยิกาเจ้า และตึกเมธานิวาตวงศ์
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค