สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 จัดการประชุมคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ภาคตะวันออก ในการดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 และคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก 

นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พร้อมด้วยคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กับผู้แทนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 8 ประเภทงาน ในพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัด 9 จังหวัด ภาคตะวันออก และข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง 

โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บขยะคูคลองปรับภูมิทัศน์คลองส้มป่อย ซอยสุโขทัยซอย 9 หน้าพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ครั้งที่ 2 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ 

สำหรับจังหวัดชลบุรี มียอดผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 จำนวนทั้งสิน 76,647 คน แยกตามประเภทงาน ดังนี้ 1.งานดอกไม้จันทน์ 15,148 คน 2.งานโยธา 3,688 คน 3.งานบริการประชาชน 37,592 คน 4.งานรักษาความปลอดภัย 4,647 คน 5.งานประชาสัมพันธ์ 5,212 คน 6.งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 1,782 คน 7.งานแพทย์ 5,741 คน 8.งานจราจร 2,837 คน ส่วนความคืบหน้า การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดชลบุรี ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามกำหนดเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ซึ่งสวนดอกไม้รอบพระเมรุมาศ จะมีการประดับตกแต่งให้สวยงาม สมพระเกียรติ โดยจะเน้นพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสีเหลืองประดับพระเมรุมาศ ซึ่งสีเหลืองเป็นสีประจำรัชกาลที่ 9
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค