สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สถานีตำรวจภูธรศรีราชา ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ปิดโครงการ D.A.R.E ประเทศไทยที่ห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้มีพิธีปิด D.A.R.E ประเทศไทย โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ที่ทางสถานีตำรวจภูธรศรีราชา จัดขึ้นร่วมกับทางโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้ผ่านหลักสูตร 176  คน และภายในงานยังมีการ ให้นักเรียนที่ชนะเลิศการเขียนเรียงความยาเสพติด ได้นำเรียงความที่สะท้อนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสังคมมาอ่านให้ผู้ร่วมอบรมได้ฟัง จากนั้น นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา และ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา คณะผู้บริหารโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนต่อไป ทั้งนี้เป้าหมายของหลักสูตร  คือ การลด/ขจัดการเสพเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดอื่น ๆ รวมทั้งการใช้พฤติกรรมที่รุนแรงของวัยรุ่น นักเรียนจะเข้าใจถึงความเสี่ยงทางด้านร่างกาย ความรู้สึก สังคม และกฎหมายและผลกระทบ ของการเสพเหล้า บุหรี่ กัญชา และสารระเหยที่มีต่อสมองและร่างกายตน พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อได้
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค