สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

​ท่องเที่ยวและกีฬาชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมกีฬาสำหรับมวลชน


นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาสำหรับมวลชน กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึงในทุกภาคส่วน จึงได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)” เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดความตึงเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อในการพัฒนาสุขภาพ เป็นการสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาพและคุณภาพที่ดี รู้จักให้เวลาให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย 

สำหรับการเต้นแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายแบบง่ายๆ สามารถทำได้ทุกที่  นอกเหนือไปจากการได้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อารมณ์แจ่มใส ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ การเต้นแอโรบิกยังเปิดโอกาสให้มีการพบประและมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นระหว่างการทำกิจกรรม ซึ่งการออกกำลังกายในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่รักในการออกกำลังกายอีกด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค