สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นอภ.ศรีราชา เปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อมวลชน (อสก.) จังหวัดชลบุรี


วันนี้ (14 ก.ย.60) ที่สวนสุขภาพเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายเดชา จันทร์เล็ก สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อมวลชน (อสก.) จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวศิริโสภา ทัศนพันธ์ ประธานชมรมโยคะครูน้องอำเภอศรีราชา พร้อมคณะกรรมการจัดโครงการฯ เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวอำเภอศรีราชาคอยให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

นางสาวศิริโสภา กล่าวว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน  และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนันทนาการ และเล่นกีฬา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อมวลชน (อสก.) จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย และนันทนาการตามความเหมาะสมในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการให้กระจายไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง และกรมพลศึกษาได้สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมโยคะครูน้องอำเภอศรีราชาเป็นผู้ดำเนินโครงการในครั้งนี้

สำหรับในปีนี้ ชมรมโยคะครูน้องอำเภอศรีราชาได้จัดกิจกรรมการเดินเพื่อการออกกำลังกาย โดยมีโรงเรียน ชมรมกีฬาจากในเขตอำเภอศรีราชา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชน (อสก.) จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 เป็นนโยบายของทางรัฐบาล ในการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและเล่นกีฬาไปสู่ท้องถิ่น ทั่วประเทศ โดยให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ และมีจิตใจเปี่ยมไปด้วยความเสียสละ  มีความอดทน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค