สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จัดอบรมจิตอาสาจากเยาวชนเพื่อผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 เพิ่มทักษะในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง


ที่ห้องประชุมเทพรัตน์การุญ 1  อาคารเทพรัตน์การุญ  ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย นายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมด้วย นายแพทย์ชัชวาล วัตนะกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  สภากาชาดไทย  ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาจากเยาวชนเพื่อผู้สูงอายุ  รุ่นที่ 2   โดยมีเยาวชนจิตอาสา กว่า 150 คน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์  เพื่อต้องการส่งเสริมให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดีในการเป็นผู้ให้ และการเป็นผู้รับในขอบเขตที่เหมาะสมถูกกาลเทศะในสังคมเพื่ออบรมทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวและชุมชน โดยผ่านประสบการณ์ตรงจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการสามารถจะนำความรู้ที่ ไปปฏิบัติดูแลรักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว หรือผู้อื่นได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมผู้สูงอายุต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค