สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

บริษัท ปตท. คลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา มอบทุนการศึกษา จำนวน 89 ทุน รวมทั้งสิ้นเกือบ 4 แสนบาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนใน จ.ชลบุรี ที่มีการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์


วันนี้ (7 ก.ย.60) นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2560 ที่ศูนย์ฝึกอบรมคลังก๊าซเขาบ่อยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 และนายธีรยุทธ ทุมเสถสาร ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีอาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนมาก
โครงการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสในการศึกษา รวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้แก่ประเทศ
นายธีรยุทธ ทุมเสถสาร ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากภารกิจหลักในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรแล้ว ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยทาง ปตท. ยังให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ซึ่งถือเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามาพัฒนาประเทศต่อไป 
โดยบริษัท ปตท.ได้ดำเนินงานโครงการมอบทุนการศึกษา ปตท. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ทางคลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา ได้มีโอกาสมอบทุนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี 8 โรงเรียน จำนวนทั้งหมด 89 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา 48 ทุนๆละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 34 ทุนๆละ 5,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 6,000 บาท รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 356,000 บาท

นายธีรยุทธ กล่าวต่อไปว่า บริษัท ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนโครงการมอบทุนในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จ.ชลบุรี ให้มีคุณภาพ สร้างรากฐานทางการศึกษาที่ดี สร้างขวัญกำลังใจและลดรายจ่ายให้ครอบครัว สนับสนุนให้เยาวชนได้มุ่งมั่นในการศึกษา รักษามาตรฐานการเรียนและประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อพัฒนาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
"นอกจากโครงการมอบทุนการศึกษาแล้ว ปตท. ยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมา อาทิ การตรวจก๊าซหุงต้มเพื่อความปลอดภัยของครัวเรือน กิจกรรมสัมมนาผู้นำชุมชนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย" นายธีรยุทธ กล่าว
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค