สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน จัดพิธีส่งมอบถ้วยพระราชทาน จากกิจกรรมกระโดดเชือก ครั้งที่ 10/2560 ให้กับ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 มาประดิษฐานไว้ที่ โรงเรียนเพื่อนำมาร่วมขบวนแห่ถ้วยพระราชทานในพิธี เปิดกีฬาสี “เฟื่องฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 22


วันนี้ (7 ก.ย.60) นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการกองการศึกษาศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมฉบัง 1 พร้อมด้วย ครู และนักกีฬา กระโดดเชือก เข้าร่วมในพิธี
นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง เผยว่า ยินดีกับทางนักกีฬาของโรงเรียนแหลฉบัง 1 ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ โรงเรียนและเทศบาลนครแหลมฉบัง หลังจากที่ได้ฝึกซ้อมกันอย่างหนักจนได้ชัยชนะกลับมาพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมกุฎราชกุมารี ในรายการ “การแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 10 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559
โดยได้มีการจัดตั้งขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน กลับโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 เพื่อร่วมขบวนแห่ถ้วยพระราชทานในพิธี เปิดกีฬาสี เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 22 ของทางโรงเรียนที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560 นี้
ด้าน นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน จัดตั้งขึ้นโดยมีบทบาทช่วยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ แผนงานสำคัญแผนงานหนึ่ง คือ แผนงานส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
โดยที่ผ่านมาศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน ได้นำกีฬากระโดดเชือกซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเผยแพร่แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 8 โรงเรียน ตั้งแต่ปี 2554 ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนวัดแหลมฉบัง โรงเรียนบ้านชากยายจีน โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 โรงเรียนวัดบ้านนา และโรงเรียนบุญจิตวิทยา ซึ่ง กลุ่มไทยออยล์สนับสนุนกีฬากระโดดเชือกเริ่มจากการสาธิตสัญจรเพื่อเผยแพร่กีฬากระโดดเชือกทั้ง 8 โรงเรียน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะมาตรฐานกระโดดเชือก การจัดการแข่งขันThaioil Ropeskipping Championship การสนับสนุนให้โรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันชิงแชมป์ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักกีฬาในโครงการกีฬากระโดดเชือกได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการได้รับเหรียญรางวัลและรางวัลถ้วยพระราชทาน
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 เข้าร่วมกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับประเทศ และครองถ้วยรางวัลพระราชทาน ดังนี้ ครั้งที่ 7 ปี 2556 ครองถ้วยพระราชทานจำนวน 3 ถ้วย ได้แก่ ประเภทบุคคลดับเบิ้ลอันเดอร์ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปีชายและหญิง และประเภททีม สปีดแอนด์ดับเบิ้ลอันเดอร์รีเลย์ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปีชาย ครั้งที่ 8 ปี 2557 ครองถ้วยพระราชทานจำนวน 2 ถ้วย ได้แก่ ประเภทผลัดบุคคลเร็วชาย อายุ 10-12 ปี และบุคคลดับเบิ้ลอันเดอร์ชาย อายุ 10-12 ปี การแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ครองถ้วยพระราชทานจำนวน 2 ถ้วย ได้แก่ ประเภทผลัดบุคคลเร็วชาย อายุ 10-12 ปี และผลัดบุคคลดับเบิ้ลอันเดอร์ชาย อายุ 10-12 ปี