สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตรวจความก้าวหน้า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ดำเนินการแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลานายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พันเอก (พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี นายพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี คณะกาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยว ได้เดินทางมาตรวจความก้าวหน้าก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดชลบุรี ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง โดยมีนายดนัย สุนันทารอด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งภาพรวมการก่อสร้าง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดชลบุรี ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองขนาด 4.50 4.50 เมตร สูง 20.77 เมตร เพื่อประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งการประกอบโครงสร้างตัวพระเมารุมาศจำลอง ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ทางบริษัทอิตาเลียนไทย เป็นผู้ก่อสร้าง การดำเนินการก้าวหน้าไปกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งหลังจากนำสองส่วนมาประกอบร่วมกัน ก็จะเริ่มตกแต่ง และที่ผ่านมาทางส่วนราชการและพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค