สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบังมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน เกือบ 4 แสนบาท


ทลฉ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนจาก 25 ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตามโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง
วันนี้ (15 ก.ย.60) ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องโถงนิทรรศการ ศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งประธานชุมชน ผู้นำชุมชน และนักศึกษาจาก 25 ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วม
ทั้งนี้ โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นหนึ่งในโครงการที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว ซึ่งเยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ ประพฤติดี
โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2560 เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1.5 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2560 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 27 คน จาก 25 ชุมชนที่อยู่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 394,850 แสนบาท