สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จังหวัดชลบุรีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัด เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการ จัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อนำดอกไม้จันทน์ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดจังหวัดละ 1 ช่อ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีต่อไป 

สำหรับจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาลตุลาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมได้จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนอำเภอต่างๆ ได้ส่งมอบเพื่อนำไปใช้ในการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยมีพระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสสโร) เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทราราม (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

ส่วนในพิธีการ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช นายอำเภอทุกอำเภอถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนอำเภอวางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และประธานวางช่อดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี พระสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา 89 วินาที ต่อจากนั้นประธานในพิธีและผู้เกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค