สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบรมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ


ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ โดยมีนายเสรี เกิดทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ได้ให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ และสอนวิธีการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธีจากนั้นได้จำลองเหตุการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องประชุมชั้น 3 ของสำนักงานเทศบาล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ติดอยู่บนชั้น 3 ซึ่งผู้ประสบเหตุได้ กดกริ่งสัญญาณ รายงานไปยังผู้บังคับบัญชา พร้อมอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากตัวอาคารมายังจุดรวมพล และได้ประสานขอรถดับเพลิงและรถกระเช้าเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ชั้นบนของอาคาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงเพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค