สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สำนักงานชลประทานที่ 9 เตรียมรับมือฤดูแล้งหน้า หลังพบปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว


นายภูษิต  พรหมเมศร์  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานที่ 9 บางพระ เปิดเผยว่า ในขณะนี้อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ ร้อยละ 89 ของความจุอ่างและได้มีการผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต มาเก็บกักไว้ที่อ่างบางพระ ประมาณวันละ หนึ่งแสนลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในแผนการรองรับฤดูแล้งหน้าที่จะมาถึงและด้วยเหตุที่ว่าขณะนี้มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มสูงขึ้นจากวันละ หนึ่งแสนสี่หมื่นลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ สองแสนถึงสองแสนห้าหมื่นลูกบาศก์เมตร จึงทำให้ต้องมีการผันน้ำดิบเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้น แต่ก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพราะหากผันน้ำมามากเกินไปแล้วเกิดมีปริมาณน้ำฝนที่เข้าอ่างเพิ่มอีกก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ โดยคาดว่าเมื่อถึงเดือนธันวาคม ซึ่งย่างสู่ฤดูแล้งอ่างเก็บน้ำบางพระจะมีปริมาณน้ำเกือบร้อยเปอร์เซนต์ของความจุอ่าง