สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยการจัดแข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นปีที่ 4


กลุ่มไทยออยล์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขึ้น ณ อาคารพละ 13 ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 17 โรงเรียนจากทั่วจังหวัดชลบุรี
                                                                                  
การแข่งขันดังกล่าว แบ่งเป็นการแข่งขันรอบแรกจำนวน 20 คำถาม และรอบชิงชนะเลิศจำนวน 10 คำถาม ซึ่งนักเรียนจะต้องตอบคำถามซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม พลังงานทดแทน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ให้ถูกต้องมากที่สุดโดยมีคุณเชาวลิต ประเสริฐสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ-ระบบคุณภาพ-ด้านการปฏิบัติการ และคุณโสภณ ลีชาแสน ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม วิศวกรของกลุ่มไทยออยล์ทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสามมุกคริสเตียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนพนัสพิทยาคม ตามลำดับ ซึ่งนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัลจากกลุ่มไทยออยล์ โดยมี ดร.ประชากร แก้วเขียว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคุณเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น ให้เกียรติมอบรางวัล

กิจกรรมนี้นับเป็นหนึ่งในความร่วมมือด้านวิชาการที่กลุ่มไทยออยล์ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อร่วมกันสนับสนุนความรู้และการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่และใกล้เคียงมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังให้การศึกษาเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมต่อไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค