สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สามนายกร่วมเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถนนและถมดินภายในวัดวิเวการามตำบลบางพระ


ที่วัดวิเวการามตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีสามนายกได้แก่ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และนายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมเป็นประธานผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปสมทบทุนสร้างถนนและถมดินภายในวัด ปรับพื้นที่ให้กว้างขวาง เกิดความสะดวกสบายต่อพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาทำบุญ ซึ่งได้มีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพระนำอาหารมาออกโรงทานให้ผู้ร่วมงานได้ทานฟรี กว่า 30 ซุ้ม

จากนั้นจึงได้มีการตั้งขบวนผ้าป่าแห่ไปรอบพระอุโบสถ ก่อนนำถวายแด่คณะสงฆ์ รวมยอดเงินที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญผ้าป่าในครั้งนี้จำนวน สามแสนหนึ่งหมื่นยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ โดยการทอดผ้าป่าสามัคคีนี้เป็นการร่วมกันของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรวมรวบกำลังทรัพย์และสิ่งของที่ได้จากแรงศรัทธาของชาวบ้านภายในชุมชน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของคนภายในหมู่บ้าน การบริจาคทรัพย์ถือได้ว่าเป็นการฝึกการเสียสละอีกรูปแบบหนึ่ง อนึ่งการทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นประเพณีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน คล้ายกับการทอดกฐิน แต่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจํากัด คือสามารถทำได้ทุกฤดูกาล ไม่จำกัดเวลา คือทำได้ตลอดทั้งปี และวัดหนึ่งๆ ในแต่ละปีจะจัดให้มีการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้เช่นกัน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค