สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะสงฆ์ อ.ศรีราชา มอบเงินผ่านนายอำเภอศรีราชา เพื่อช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อน 4 ราย เกือบ 2 แสนบาท พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง


เมื่อเร็วๆนี้ นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมด้วยนางอัญชลี บุญณราช   ประธานแม่บ้านมหาดไทย อ.ศรีราชา ได้รับมอบเงินจากคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา โดยมีพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณหธรรม ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอศรีราชา พร้อมพระในอำเภอศรีราชา ร่วมมอบในครั้งนี้

สำหรับการมอบเงินในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 177,068 บาท นั้นทางอำเภอศรีราชา จะนำไปซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในอำเภอศรีราชา ที่ได้รับการพิจาณาแล้ว  จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1.นางจันทร์เพ็ญ ชัยยะ  บ้านเลขที่ 145/3 หมู่ 4 ต.บึง  จำนวน 47,000 บาท  2.นางสาวยุวดี อาจคง บ้านเลขที่ 2 หมู่ 8 ต.หนองขาม จำนวนเงิน 49,000 บาท 3.นายสมภาร บัวแก้ว บ้านเลขที่ 276/32 หมู่ 3 ต.บ่อวิน จำนวนเงิน 30,928 บาท  และ 4.นางมาลี พึ่งสงฆ์ บ้านเลขที่ 57/3 หมู่ 1 ต.สุรศักดิ์ จำนวนเงิน 49,800 บาท 

ด้านพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา กล่าวว่า การมอบเงินในครั้งนี้ เป็นนโยบายจากเจ้าคณะภาค 13 ซึ่งเป็นผู้ปกครองพระสงฆ์ในภาคนี้ เพื่อให้พระสงฆ์เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้ หรือไม่มีโอกาสในสังคม ดังนั้นทางคณะสงฆ์ในอำเภอศรีราชา จึงได้ประชุมกันและจัดตั้งทุนสังฆประชานุเคราะห์ ดังกล่าวขึ้นมาเป็นปีแรก เพื่อให้การช่วยเหลือดังกล่าว

สำหรับทุนสังฆประชานุเคราะห์ ดังกล่าวนั้น จะให้การช่วยเหลือประมาณ 3-4 โครงการ เช่น บ้านเรือนประชาชนที่ถูกไฟไหม้ก็เข้าไปร่วมช่วยเหลือ, ปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน, ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และการมอบเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนที่ประพฤติตัวดี   
พระครูวิบูลปริยัติกิจ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป ซึ่งโครงการต่างหากได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น อำเภอศรีราชา หรือสภากาชาดไทย พร้อมเสนอเรื่องให้ทางคณะสงฆ์อำเภอศรีราชารับทราบ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือทันที
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค