สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนในเขตตำบลบางพระ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก จัดกิจกรรม เยาวชนวัยใสหัวใจอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560


ที่ห้องประชุมศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เยาวชนวัยใสหัวใจอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560 ด้วย ปัจจุบัน พบว่า พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศ รัฐบาลจังกำหนดให้ การประหยัดพลังงาน เป็นวาระแห่งชาติ เทศบาลตำบลบางพระ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยนำ นักเรียน และ คณะครู ของสถานศึกษา ต่าง ๆ ในเขตตำบลบางพระ เข้าร่วมโครงการ กว่า 200 คน เพื่อให้เด็ก และ เยาวชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประหยัดพลังงาน ในภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นการเริ่มต้น ได้ง่าย ในครอบครัว ตนเอง ได้ถูกต้อง ถูกวิธี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน การเลือกใช้พลังงานทดแทน พลังงานธรรมชาติ และนำความรู้ที่ได้ เป็นหลัก ในการประดิษฐ์ คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ ต่าง ๆ เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน และ ยังนำความรู้ที่ได้ กลับไปเผยแพร่ในชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค