สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนกว่า 2.1 ล้านบาท


ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รวม 7 โรงเรียน ภายใต้งบประมาณกว่า 2.1 ล้านบาท 

วันนี้ (21 ก.ค.60) ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมสโมสรท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน, นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ, ประธานชุมชน, คณะผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วม 

ร.ต.ต.มนตรี กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง มีความยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่ดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือฯ ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชน, หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ที่ท่าเรือแหลมฉบังเล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่าน และสร้างสรรค์โดยใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสื่อสาร คู่กับทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ นี้ ก็เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูเจ้าของภาษา เพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามระดับชั้นพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ในปีงบประมาณ 2560 นั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนการจ้างครูต่างชาติให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง รวม 7 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนบ้านบางละมุง, 2. โรงเรียนวัดแหลมฉบัง, 3.โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม, 4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง, 5.โรงเรียนบ้านนาวัง, 6.โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ 7.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด  ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 2.1 ล้านบาท