สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จังหวัดชลบุรีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจักงานเฉลิมพรเกียรติ ภายใต้ชื่อ “งานสัปดาห์เฉลิมพรเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560” โดยการจัดนิทรรศการเฉลิมเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2560 เพื่อเผยแพร่กระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ซึ่งคาดว่าจะมีเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี และในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าเยี่ยมชมประมาณ 8,000 คน 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดชลบุรี นิทรรศการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางการทหาร โครงการทุนการศึกษา โครงการเกษตรเคลื่อนที่และเกษตรวิชญาเทคโนโลยีอวกาศเกี่ยวกับพื้นที่เพราะปลูก หุ่นยนต์ และนวัตกรรม พระราชประวัติในการเป็นองค์ประธานในการสร้าง “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ พระราชประวัติการทรงกิจกรรมในค่ายลูกเสือ ณ ค่ายวชิราวุธ และกิจกรรมการแสดงบนเวทีและการมีส่วนรวมของนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆใน จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ได้มีส่วนราชการ สถาบันการศึกษาภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันจัดงานด้วยความพร้อมเพรียง เป็นหนึ่งเดี่ยวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยังทรงเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 จนถึงปัจจุบัน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค