สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อำเภอศรีราชาประชุมผู้เกี่ยวข้องการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน


ที่ศาลาประชาคมหลังเล็กอำเภอศรีราชา นายวรญาณ  บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการประชุมผู้เกี่ยวข้องการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนมัธยม องค์กรปกครองท้องถิ่น นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ผ่านมาข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุตั้งแต่ 1 มกราคม – 6 มิถุนายน 2560 อำเภอศรีราชาเกิดอุบัติเหตุรวม 1,071 ครั้ง เสียชีวิต 43 คน บาดเจ็บ 1,131 คน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขเพื่อลดการสูญเสียที่จะตามมา ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอศรีราชา ได้ดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เสี่ยงและดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ในส่วนของโรงเรียนต้องมีโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  สำรวจตรวจสอบนักเรียนที่ดัดแปลงสภาพรถ และดำเนินมาตรการตามลำดับขั้น คือต้องมีการบันทึกประวัติและดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน  เชิญผู้ปกครองมารับทราบ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่ให้นำรถมาจอดในสถานศึกษา และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อไป  ส่วนในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องส่งเสริมและกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เช่น อบรมให้ความรู้ กิจกรรมให้รางวัลกับผู้สวมหมวกนิรภัยและมีบทลงโทษกับผู้ที่ไม่สวม รวมทั้งการกวดขันวินัยจราจรโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ